Posouzení bonity | Top hypotéky - Ta práva hypotéka pro vásPosouzení bonity

Zde nám prosím vyplňte formulář posouzení bonity ohledně Vaší hypotéky.

V případě, že máte zájem o vyřízení výhodné hypotéky, prosíme o vyplnění tohoto formuláře, na základě kterého jsme schopni propočítat Vaší bonitu a navrhnout Vám možnosti řešení u jednotlivých finančních institucí. Ve Vašem vlastní zájmu prosíme o co nejpřesnější vyplnění údajů. Vámi sdělené údaje považujeme za přísně důvěrné a budou použity pouze pro výpočet Vaší bonity.

Vysvětlivky:
U 1 žadatele prosím vyplňte všechny políčka. Je-li druhý žadatel ze stejné domácnosti, manžel či manželka 1. žadatele, prosíme o vyplnění políček u 2 žadatele označených hvězdičkou. Pokud je 2 žadatel z jiné domácnosti, prosíme o vyplnění všech políček.

Propočet bonity
Propočet bonityPrvní žadatelDruhý žadatel
Jméno a příjmení *
Adresa bydliště
E-mail
Mobilní telefon
Kdy Vás můžeme kontaktovat

Vysvětlivky:
Datum narození: Údaj důležitý pro zjištění, zda může žadatel získat úvěr, popř. v jaké maximální délce trvání. Prakticky všechny banky omezují žadatele spodní i horní věkovou hranicí pro získání úvěru.
Počet osob v domácnosti: Údaje důležité pro výpočet životního minima domácnosti žadatele, které banky používají ke zjištění bonity žadatele.

 První žadatelDruhý žadatel
Datum narození
Rodinný stav
Počet osob v domácnosti
Z toho děti od 6 let
Z toho děti od 6 do 10 let
Z toho děti od 10 do 15 let
Z toho nezaopatřené děti od 15 do 26 let
Z toho dospělé osoby

Vysvětlivky:
Přesné údaje o všech závazcích žadatele jsou velmi důležité pro přesné posouzení bonity. Prosíme, ve Vašem zájmu vyplňte veškeré Vaše závazky.

* Prosíme vyplňte veškeré kolonky označené hvězdičkou

 První žadatelDruhý žadatel
Zdroj příjmů *
Délka stávajícího zaměstnání (podnikání) v měsících
Výše ČISTÉHO MĚSÍČNÍHO příjmu (u zaměstnance)
Základ daně (ř. 37) minus zaplacená daň, popř. obrat z posledního daňového přiznání (u podnikatele)
Ostatní prokazatelné příjmy (mateřská, výživné, apod...)
Výše měsíčních závazků na kapitálové životní pojištění
Výše měsíčních závazků na úrazové pojištění
Výše měsíčních závazků na stavební spoření
Výše měsíčních závazků na penzijní připojištění
Výše měsíčních závazků na úvěry
Výše měsíčních závazků na leasingy
Výše ostatních měsíčních závazků + specifikace
Výše limitu na kreditních kartách (i nečerpaných)
Výše limitu na kontokorentech (i nečerpaných)
Pokud máte stavební spoření, název stav. spořitelny a výše naspořených vlastních prostředků
V jakých bankách máte účty

Vysvětlivky:
Následující údaje jsou důležité pro zjištění bonity žadatele, určení účelu úvěru a výpočet případné státní podpory. Určená hodnota nemovitosti je údaj důležitý pro výpočet maximální možné výše úvěru. Může jít o nemovitost, do které směřuje úvěr nebo jinou nemovitost v osobním vlastnictví, která bude sloužit jako zástava. Máte-li úřední odhad ceny nemovitosti, použijte hodnotu v něm uvedenou. Neuvedete-li v této kolonce žádnou hodnotu, budeme vycházet z plánované výše investice do nemovitosti.

Máte-li negativní záznam v registru CBCB či SOLUS, uveďte tuto informaci do poznámky na konci formuláře.

Místo hypotéky, včetně okresu
Plánovaná výše vlastní investice do nemovitosti (vlastní prostředky)
Určená hodnota nemovitosti, ke které má být zřízeno zástavní právo v Kč
Požadovaná výše úvěru v Kč
Požadovaná délka úvěru v letech
Jde o první hypotéční úvěr
Úvěr bude použit na
Jaké nemovitosti
Bude úvěr použit na vznik nebo pořízení nové bytové jednotky (do 2 let od kolaudace)
Předpokládaná doba realizace (např. leden, do 1 měsíce, apod.)
Dozvěděl jsem se o Vás:

Poznámka:

Top hypotéky: Bojíte se, že nevyberete tu správnou banku a zbytečně tak budete platit bankám více než je třeba. Vyplňte formulář posouzení bonity, my Vás kontaktujeme a do 48 hodin Vám řekneme možnosti řešení.Top hypotéky: Pokud máte zájem o refinancování hypotéky, neváhejte nás kontaktovat e-mailem, telefonicky na +420 775 360 485 nebo pomocí formuláře. Rádi se Vám budeme věnovat a vše vyřídíme rychle a jednoduše!Top hypotéky: Pokud Vás tato nabídka služeb zaujala, uvažujete do budoucna využít těchto služeb, či chcete okamžitě řešit hypotéční úvěr, neváhejte se na nás obrátit vyplněním formuláře či posláním dotazu nebo nás telefonicky kontaktujte na +420 775 360 485.